loading…

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ. Absolvenții claselor a VIII-a susțin pe 19 iunie proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de Evaluare Națională 2017.

roba scrisă la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ are loc pe 19 iunie. Examenul începe la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.

Model de subiect la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ, publicat de EDU.RO

Ce trebuie să știe elevii despre subiectele la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ și rezolvarea subiectelor la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ

Potrivit metodologiei, subiectele la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ se elaborează în cadrul Centrului Național de Evaluare și Examinare, ținând seama de următoarele cerințe:

a)să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele pentru Evaluarea Națională;

b)să aibă un nivel mediu de dificultate;

c)să permită rezolvarea în 120 de minute.

Timpul destinat pentru a rezolva subiectele la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ este de două ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor folosesc numai creion negru.

Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenți în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către asistenți,menționându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenți și se păstrează încondițiile stabilite pentru lucrările scrise.

După ce rezolvă subiectele la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ și își încheie lucrările, candidații numerotează foile, sub îndrumarea asistenților, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenți. După încheierea numerotării, candidații predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării și a numărului de pagini.

Ce nu au voie să facă elevii în timpul examenului la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 ROMÂNĂ

  • să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de alăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia dinunitatea de învățământ în acest scop.
  • să aibă, în sălile de examen, asupra lor, înobiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în caresunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
  • să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic decalcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
  • să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

REZULTATE BACALAUAREAT 2017. Când se afișează notele la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017

Primele rezultate la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 vor fi afișate pe 26 iunie și în aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații. Rezolvarea contestațiilor va avea loc pe 27-29 iunie, iar rezultatele finale la EVALUAREA NAȚIONALĂ 2017 vor fi afișate pe 30 iunie.

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2017/06/evaluarea-nationala-2017-elevii-sustin-proba-la-limba-romana-pe-19-iunie-model-de-subiect-39340.jpghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2017/06/evaluarea-nationala-2017-elevii-sustin-proba-la-limba-romana-pe-19-iunie-model-de-subiect-39340-300x300.jpgrootstireaActualitate/Esential
loading... ...

Preluat de la romania ntv