Potrivit proiectului convenit de partidele parlamentare și care va fi adoptat de Parlament săptămâna viitoare, „în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului” și parlamentarii „au obligația să acționeze cu onoare și disciplină ținând cont de principiile separației și echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității și respectării reputației Parlamentului”. 

De asemenea, Codul de Conduită spune că „deputații și senatorii au obligația să informeze cetățenii despre acțiunile pe care le întreprind și despre inițiativele legislative sau punctele de vedere pe care le susțin în exercitarea mandatului lor”.

Cadouri

Aleșii vor mai fi obligați „să declare orice cadouri sau avantaje primite în exercițiul funcției, cu excepțiile prevăzute de Legea nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției”, iar un capitol referitor la independența parlamentarilor apare o prevedere potrivit căreia „deputații și senatorii nu trebuie să încheie nicio înțelegere prin care să condiționeze votul exprimat în exercitarea mandatului de vreun avantaj financiar”.

Obiectivitate

Codul de Conduită mai prevede că „în exercitarea mandatului lor, deputații și senatorii trebuie să dea dovadă de obiectivitate” și „au îndatorirea de a acționa cu competență și corectitudine în exercitarea atribuțiilor și în aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce le revin”. De asemenea, deputații și senatorii „au obligația de a participa la activitățile parlamentare, de a fi în contact cu cetățenii și de a exercita întro manieră transparentă mandatul lor”, se arată în documentul obținut de EVZ. O altă prevedere din Codul de Conduită este că „deputații și senatorii au obligația să facă cunoscut orice interes personal care ar putea influența acțiunile lor publice”.

Vestimentația

rootstireaActualitate/EsentialPolitica
Potrivit proiectului convenit de partidele parlamentare și care va fi adoptat de Parlament săptămâna viitoare, „în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului” și parlamentarii „au obligația să acționeze cu onoare și disciplină ținând cont de principiile separației și echilibrului puterilor în stat, transparenței, probității morale, responsabilității...

Preluat de la EVZ