Nouă lege a minelor ar relua, potrivit celor două organizaţii, prevederile legii speciale pentru Roșia Montană, care ar fi extinsă întregii industrii miniere, de la carierele de piatră la cele de uraniu și cupru.

“Guvernul României și industria minieră nu renunță la legea expropierii naționale. S-a făcut un nou proiect de lege de care beneficiază în egală măsură Roșia Montană Gold Corporation, Deva Gold sau Samax România. Pe parcursul elaborării noii legi, organizațiile au fost excluse din grupul interministerial de lucru pentru a nu deranja afacerile dintre oficialii români și reprezentanții industriei”, a declarat Roxana Pencea Brădățan din partea Mining Watch România.

Mai mult, sub pretextul creșterii gradului de transparență și participare a cetățenilor la luarea deciziilor privind acordarea concesiunilor miniere, proiectul de lege conferă caracter confidențial tuturor datelor și informațiilor privind licențele miniere. În motivarea proiectului de lege, ministerul invocă dreptul companiilor miniere la egalitate în fața legii și non-discriminare. În realitate, proiectul de lege conferă acestor companii un statut și privilegii absolut disproporționate, care nu au nimic de a face cu egalitatea în fața legii. De exemplu, companiile miniere ar fi exceptate de la obligația compensării cu terenuri a suprafețelor scoase definitiv din fondul forestier național.

Ridicolul dereglementării este într-atât de mare încât monitorizarea modului în care titularul licenței miniere respectă condițiile impuse prin autorizația de construire a minei este în sarcina… titularului licenței miniere.

Dacă această nouă lege ar fi adoptată, avizarea exploatărilor precum cele de la Certej, Roșia Montană sau Rovina ar fi simplificată. Legea Minelor ar deveni un amplu compendiu de derogări pentru industria minieră de la legislația în vigoare.

Proiectul permite practic ca orice resursă minerală să fie considerată de interes naţional. Pentru a cita din textul original, o resursă de interes național este resursa care “contribuie la punerea în aplicare a interesului național”.

“Această încadrare ar permite exproprierea tuturor proprietăților private de pe terenurile necesare realizării exploatărilor miniere (chiar și a lucrărilor adiacente acestor exploatări). Proiectul de lege propune și o procedură de expropriere mult simplificată și accelerată de care se pot servi titularii de licențe miniere pentru a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor,” a declarat avocatul Ștefania Simion.

 

rootstireaActualitate/EsentialEconomie
Nouă lege a minelor ar relua, potrivit celor două organizaţii, prevederile legii speciale pentru Roșia Montană, care ar fi extinsă întregii industrii miniere, de la carierele de piatră la cele de uraniu și cupru.“Guvernul României și industria minieră nu renunță la legea expropierii naționale. S-a făcut un nou proiect...

Preluat de la EVZ