23 februarie

 

Horoscop Dacă v-aţi născut pe 23 februarie poate aveţi ceva în comun cu : Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur – personalităţi născute pe 23 februarie.

 

Horoscop Nimic în “kalendar” lumea se pregăteşte, sau ar trebui, pentru Dragobetele de mâine, iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia.

 

Horoscop Astăzi, o foartă scurtă istorie a astrologiei. Perioada antică. Prea mult mi-aţi cerut să vă învăţ astrologie, iată, o sa vedeţi că nu este aşa de uşor!

 

Într-un trecut îndepărtat, omul a realizat că este legătura necesară dintre Cer şi Pămînt, mai mult, că prin el Cerul poate acţiona asupra Pămîntului. Așa a spus Aristotel. Astfel, într-o epocă pe care istoricii nu reuşesc să o dateze, a apărut un sistem de idei rezultat din inspiraţia Divină şi observaţia reală a mişcării astrelor, a creşterii plantelor şi a diversităţii oamenilor, a succesiunii anotimpurilor. Acest sistem şi-a creat o tehnologie specifică prin care se unesc forţa vitală, observaţia naturii şi legile matematicii, fiind maniera de gîndire cea mai răspîndită în timp şi spaţiu, pe atunci.

 

Horoscop Din această ”placentă alma mater” s-au edificat religiile, ştiinţele, filosofiile, sistemele morale şi metafizice, fiind, poate, cel mai important factor de civilizaţie. Cel mai aproape de modul primordial de gîndire se situează astrologia, care a apărut prin realizarea de către om a unităţii dintre viaţa corpurilor cereşti şi viaţa organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a periodicităţii ciclurilor astronomice, ritmurilor regnului vegetal și animal, a biosferei într-o concepţie unitară, generală, a naturii.

 

Horoscop Documentele, dacă se pot numi aşa, de fapt tăbliţele de lut ars inscripţionate în cuneiforme atestă interesul regilor din Mesopotamia (sumerieni, caldeeni, akkadieni, asirieni şi babilonieni) pentru previziunile astrologice, încă de acum 6 000 de ani. În acea epocă fiecare oraş-cetate din Mesopotamia avea propriul său templu-observator în formă de turn, sau de piramidă în trepte, ale cărui unghiuri erau orientate după cele patru puncte cardinale; aceste zigurate, replică a unor centre de energie, adevărate antene de captare, cum spunea Gurdjieff, purtau pe platforma superioară un sanctuar dedicat divinităţii prin care se obţinea legătura dintre Macro şi Microcosmos. Preoții observau conjunctura cerească, Soarele, Luna, stelele care nu clipeau și mergeau pe aceiași cale regală ca și Soarele, cele cinci planete vizibile, ”ochii zeilor”, făceau interpretările bazate pe experiența trecută, a producerii unor conjuncturi cerești similare și comunicau regelui rezultatele.

 

Mai multe tăblițe de lut ars, cu cuneiforme, arată că astrologia a fost adusă în Mesopotamia, în Sumer, de către “zei” care erau înalţi, aveau ochii albaştri, pielea întunecată (sau arsă de soare) şi erau înarmaţi cu fulgere! Tot aceşti zei au adus calul, cîinele şi carul (roata), dar şi alte ştiinţe: matematica, medicina, arhitectura, chimia etc. Motivul este preluat de evrei şi apare în scrierile lor sfinte, astrologia şi celelate ştiinţele fiind aduse pe Pământ de către îngerii căzuţi. Fiind, deci, de origine divină.

Ziguratele au fost construite în amintirea Muntelui Sacru al acestor zei (străini). Urmaşii lor au fost Regii Magi.

 

Horoscop Tăblițele sumeriene ne amintesc de legendele continentelor pierdute: Atlantida, Lemuria, Godwana, Mu. Erau zeii veniţi în Mesopotamia (ca şi în alte locuri de pe Pămînt) supravieţuitorii unei civilizaţii înfloritoare “distruse într-o singură noapte?”. Erau extratereştri, sau călători în timp? Tot ceea ce se ştie este că toate darurile aduse de zei “funcţionau”. Hai să facem convenția că erau zei, ce atâta curiozitate mâțească…

 

Horoscop Astrologia caldeeană părea, în acele zile îndepărtate, că se bazează pe o teorie ştiinţifică şi o matematică dezvoltată, fondate pe observaţii metodice. Ca produs secundar a apărut astronomia, vezi Vojtech Zamarovský, ”La început a fost Sumerul”, pagina 158. Deja se poate vorbi de o astronomie de poziţie şi în mod particular de o astronomie a mişcărilor unghiulare. Istoricii astrologiei spun că astrologia la sumerieni era foarte complexă. De atunci s-au pierdut multe. Cunoştiinţele au degenerat, nu se mai ştie cum şi de ce.

 

Horoscop Previziunile astrologice se refereau la soarta regelui şi a statului, la stabilirea unui calendar agricol şi a ceremoniilor religioase. În general, toate actele importante ale vieţii publice erau subordonate interpretărilor astrale. Pe atunci astrologia era prima religie şi cea mai avansată ştiinţă.

Prima dovadă materială a unei previziuni astrologice realizate este o tabletă akkadiană din lut ars în perfectă stare de conservare, pe care se putea citi direcţia posibilă de dezvoltare a evenimentelor, în legătură cu o eclipsă de lună:

 

Regele Akkadului moare, dar supuşii scapă.

Puterea (strălucirea) regelui Akkadului scade, supuşii prosperă”.

 

Previziunea se realizează la 11 mai (calendar iulian) 2 259 înainte de Hristos, cînd moare subit, în timpul eclipsei de lună, regele Naram-Sin, nepotul marelui Sargon, fondatorul Imperiului Akkadian.

 

Tot din perioada aceea avem şi numele primului astrolog atestat documentar: “Irassitu, servitorul regelui”, care semna următoarele:

 

Cînd Jupiter stă în faţa lui Marte, oameni vor pieri, sau o mare armată va dispărea.

Cînd Marte se apropie de Jupiter vor fi mari distrugeri în ţară.

Cînd Marte se apropie de Jupiter, regele din Archat va muri şi recolta va fi îmbelşugată.

Pe patrusprezece ale lunii o eclipsă va avea loc, ceea ce este rău pentru Elam şi Aharon, dar norocoasă pentru rege, stăpînul meu, îţi spun că va fi o eclipsă”.

 

Cam în aceeaşi perioadă în China, la fel ca în Caldeea, astrologia, astronomia şi religia făceau parte din acelaşi tot unitar. Preoţii taoişti au fost în mod particular atraşi de astrologie. Din nefericire evenimentele din perioada 4 000-3 000 înainte de Hristos ne-au parvenit doar din documentele relativ tîrzii, din primii ani ai erei creştine, din timpul dinastiilor Han şi Tang. Astfel se pomeneşte de legenda fraţilor Shi şi Sho care, acum circa 6 000 ani, primesc din partea miticului împărat Yao sarcina să observe cerul şi să întocmească un calendar. Astrologul era o persoană importantă, un funcţionar imperial, (Shi) în China.

 

Horoscopo Cu toate că faţă de egipteni şi mai ales faţă de greci, chinezii nu foloseau geometria deductivă, analitică, geometria (o metodă utilă în astrologie), totuşi matematica pe care o practicau le-a permis dezvoltarea unei astrologii originale. Două trăsături diferenţiază astrologia chineză faţă de cea caldeeană. Dacă în general lumile antice împărţeau Universul în patru elemente: Pămînt, Aer, Foc şi Apă, chinezii au subîmpărţit elementul Pămînt în Metal şi Lemn. Pare să fi fost singura civilizaţie umană care a considerat Lemnul ca o valoare permanentă în alcătuirea lumii. Altă particularitate a gîndirii astrologice chinezeşti este conceperea Zodiacului ca un ciclu de doisprezece ani şi numirea celor doisprezece numai cu nume de animale. Am pomenit altădată legenda cu Budha şi cele douăsprezece animale şi cei doisprezece înţelepţi ai Chinei.

 

Horoscop Chinezii foloseau în prognoză şi cometele pe care le considerau ca desprinse din cele şapte planete şi deci similare naturii planetei respective. Petele solare erau înregistrate cu minuţiozitatea caracteristică rasei, în relaţie cu prognozele asupra recoltelor.

Chinezii au observat şi folosit şi stelele fixe, dar şi constelaţiile, cărora le-au dat nume neobişnuite ca: Soarele Concubinei Imperiale, Carul Fantomă, Prinţul Imperial, Pivotul Cerului, Fata care ţese etc.

 

Horoscop Probabil că tot în acea epocă îndepărtată s-a constituit şi astrologia indiană. Din nefericire, nu avem nici o atestare documentară, decît unele aluzii metaforice în sanskrită, în Rig-Veda. Gîndirea astrologică indiană este deosebit de complicată şi nu ţine seama de unele realităţi ale mecanicii cereşti şi confundă zodiile cu constelaţiile. În setul de prognoze pe care îl fac indienii, sînt influenţaţi de convenţii religioase şi superstiţii. Cu toate acestea, în prezent astrologia joacă un rol important în viaţa zilnică a indienilor. Dacă astrologia indiană s-a localizat cu predilecţie în continentul-peninsulă, dar, iată, acum bântuie şi în România, un loc unde nu are ce căuta, iar cea chinezească s-a răspîndit foarte lent, numai în Orientul Îndepărtat, cu totul altfel s-a dezvoltat cea caldeeană.

 

Din Mesopotamia următorul popas îl facem în Egipt.

 

Horoscop Este evident că vechii egipteni cunoşteau cîte ceva despre astrologie încă din a douăsprezecea dinastie (circa 2 000 înaintea lui Hristos). Este recunoscută reputaţia lor de a fi magicieni şi folosirea “ştiinţelor secrete”. Totuşi, şi aici trebuie să risipim o confuzie ce se întîlneşte destul de des, nu ei “au inventat” astrologia! Concepţia lor despre Univers era foarte puternic influenţată de religie. Unele documente care ne-au parvenit din Egipt, nu aveau decît un scop: să determine o oră, un interval de timp în care trebuia săvîrşită o ceremonie religioasă. Această obsesie a timpului care se scurge, a orientării precise, a necesităţii săvîrşirii ritualului la momentul cuvenit, i-a condus pe egipteni la concepţia că fiecare zi se află sub influenţa unui anumit eveniment religios, care se produsese cîndva, în aceeaşi zi a calendarului, în epoci mitologice. Papirusuri întregi sînt consacrate precizării zilelor faste şi nefaste (după cum evenimentul respectiv era fericit sau nefericit), fiecare zi a anului fiind prevăzută cu trei prescripţii corespunzătoare celor trei diviziuni egale ale zilei.

 

Horoscop Unul dintre cei mai importanţi faraoni ai Egiptului, Ramses al II-lea (1292-1225 î.Hr.) a fixat semnele cardinale: Berbecul, Balanţa, Cancerul şi Capricornul, ţinînd cont că reperul ceresc cel mai important pentru egipteni, Sirius, (a cărei apariţie la orizont prevestea marile inundaţii ale Nilului) se afla la circa douăsprezece grade în Cancer, Rac.

 

O perioadă deosebit de înfloritoare pentru astrologie a fost cea Ptolemaică – o fericită alianţă între civilizaţiile Egiptului şi Greciei. Din această perioadă provine faimosul Zodiac al Templului lui Hathor de la Denderah (probabil din primul secol). Pe tavanul templului sînt figurate două zodiace, unul într-altul, totul sprijinindu-se pe patru grupuri de siluete feminine şi bărbaţi cu cap de şoim (Hathor şi Horus?). Aceste două zodiace simbolizează, precesia echinocţiurilor; un ciclu complet al punctului echinocţiului vernal se face în circa 26 000 ani tereştri, în care perioadă respectivul punct parcurge toate zodiile. În prezent, la începutul secolului XXI, echinocţiul vernal trece din zodia Peştilor în cea a Vărsătorului.

 

Tag-uri:
horoscop, istoria astrologiei, radu stefanescu, zodiac, destin, fecioara, balanta, scorpion, vitor, speranta

http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/02/button-share-1727.pnghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/02/button-share-1727-300x37.pngrootstireaActualitate/EsentialHoroscop
23 februarie   Horoscop Dacă v-aţi născut pe 23 februarie poate aveţi ceva în comun cu : Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur – personalităţi născute pe 23 februarie.   Horoscop Nimic în 'kalendar' lumea se pregăteşte, sau ar trebui, pentru...

Preluat de la EVZ