Redăm integral Rezoluția propusă Congresului avocaților, care se desfășoară sub deviza „Profesia de avocat din România la 100 de ani de la Marea Unire”:

REZOLUTIA GRUPULUI DE INITIATIVA AL AVOCATILOR

DIN BAROUL BUCURESTI

ADOPTATA LA 11 APRILIE 2018

IN SALA PASILOR PIERDUTI DIN INCINTA PALATULUI DE JUSTITIE

În mod natural, rolul avocatului în societate este primordial, el apărând drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, servind intereselor justiției independente și imparțiale, fiind păstrătorul secretului profesional.

În vederea garantării rolului avocatului în orice societate democratică, a reputației sale profesionale și în interesul înfăptuirii actului de justiție, apreciem necesare:

1. Recunoașterea de către toate autoritățile statului a avocatului ca partener indispensabil al actului de justiție și al puterii de stat

Chiar dacă avocatura reprezintă o profesie liberală, prin principiile după care se ghidează aceasta, drepturile și obligațiile care îi incumbă avocatului și verificarea reputației profesionale acestuia, se întărește caracterul de partener indispensabil al actului de justiție și al puterii de stat.

2. Respectarea secretului profesional

– prin prevederi exprese inserate în cadrul Proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care transpune Directiva (UE) 2015/879, în sensul ca sesizarea Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să se facă prin intermediul organismelor profesionale, iar nu direct de către avocat;

3. Promovarea actului de justiție în secolul XXI:

– prin introducerea la nivelul tuturor Curților de Apel a sistemului informatic care permite accesul avocaților și justițiabililor la dosarul electronic. Totodată, în aceleași condiții tehnice, să fie permisă accesarea înregistrării de ședință, prin raportare la caracterul public al acesteia;

– prin modificarea legislației naționale în sensul că o comunicare a unui act de procedură prin e-mail sau fax să fie considerată făcută în termen atunci când aceasta este realizată în ultima zi de depunere până la ora 24;

– punerea la dispoziția organelor de urmărire penală a mijloacelor tehnice audio-video în vederea înregistrării declarațiilor date cu ocazia audierilor și utilizarea efectivă a acestora

4. Publicarea protocoalelor de colaborare încheiate între autoritățile statului în domeniul justiției

În contextul declasificării Protocolului de colaborare SRI-PÎCCJ, recunoaștem necesitatea colaborării între autoritățile statului în domeniul justiției, dar numai în condițiile prevăzute de Constituția României, actele normative inferioare și convențiile internaționale la care România este parte. Dacă mai există în prezent sau vor fi adoptate în viitor astfel de Protocoale, apreciem necesară publicarea lor în vederea efectuării controlului de legalitate, această posibilitate fiind eliminată în cazul în care nu se cunoaște existența sau conținutul lor.

5. Respectarea statutului avocatului de către instanțele de judecată

Tag-uri:
avocaților, congres, protocoale, justitie


http://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/04/button-share-1494.pnghttp://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2018/04/button-share-1494-300x37.pngrootstireaActualitate/EsentialJustiţie
Redăm integral Rezoluția propusă Congresului avocaților, care se desfășoară sub deviza „Profesia de avocat din România la 100 de ani de la Marea Unire”: REZOLUTIA GRUPULUI DE INITIATIVA AL AVOCATILOR DIN BAROUL BUCURESTI ADOPTATA LA 11 APRILIE 2018 IN SALA PASILOR PIERDUTI DIN INCINTA PALATULUI DE JUSTITIE În mod natural, rolul avocatului în societate...

Preluat de la EVZ